autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Mortęski Ludwik, Żaliński Samuel, Działyński Paweł, Denhoff Gerard, B±kowski Jan IgnacyAkc. nr 4658Listy wojewodów pomorskich do Rady Miasta Gdańska.* Gdańsk2228

opis:
Pol., łac., niem. 1601-1674 rps 33,5 x 20 cm k. II, 60.

uwagi I:
Zasób PAN BG. Dawna sygn. Ms 3025.

uwagi II:
Listy zawieraj± Pieczęcie sygnetowe, lakowe.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN