autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Denhoff Stanisław, Wodziński KonstantyAkc. nr 4662Kontrakt "Między Jasnie Wielmoznym Jmsią Panem Stanisławem Hrabią Denhoffem Woiewodą Połockim Hetmanem Polnym W. K. Litt. Z iedney a Wielmoznym Jmcią Panem Konstantem Wodzińskim Chorązym Ziemi Liwskiey z drugiey Strony stanął pewny y wniwczym nieodmienny kontrakt w ten nizey opisany sposób. Iż J. W. Jmsć Pan Woiewoda Połocki zaciąga pro interim na potrzebę swoią od W. J. Pana Chorązego Liwskiego Summy Trzydziestu Tysięcy Złotych Polskich currentis in Regno monetae w Złocie każdy Czerwony Złoty rachuiąc po Złotych osmnascie...Na co się rękami własnymi podpisuią [...]".Warszawa2232

opis:
Pol. 1726 rps 21 x 34 cm k. 2 pieczęć sygn.

uwagi I:
Kupno: Aukcja Antykwariatu "Lamus", 2003 r.

uwagi II:
Zawiera podpisy i pieczęcie sygnetowe Denhoffa i Wodzińskiego.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN