autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
[Archiwum z Krokowej]Akc. nr 4693Archiwum z Krokowej: zawiera 11 dokumentów papierowych z pieczęciami, dotyczących spraw majątkowych rodziny Krokowskich. Krokowa2245

opis:
Pol., łac. 1570, 1634, 1661, 1662, 1680, 1680, 1681, 1756, 1757 rps, pieczęcie format różny 11 dok k. 16.

uwagi I:
Zakup od p. Odynieckiej–Ogrodzkiej, 1967 r.

uwagi II:
Dokument Zygmunta Augusta, list fr. Michaela [Ochultij], list ksieni żarnowieckiej Elżbiety Heydensteinówny, listy Reginy Glejnikowej, wypis z ksiąg sądu ławniczego wejherowskiego.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN