autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
[Archiwum z Krokowej]Akc. nr 4694Archiwum z Krokowej: zawiera 3 dokumenty papierowe z pieczęciami dotyczące spraw majątkowych rodziny Krokowskich.Krokowa2246

opis:
Łac. 1629-1969 rps, pieczęcie różne formaty 3 dok. k. 4.

uwagi I:
Zakup od p. Odynieckiej-Ogrodzkiej, 1967 r.

uwagi II:
Dokument Michała Korybuta-Wiśniowieckiego z 1669 r., dokument wystawiony przez Samuela Konarskiego, wojewodę pomorskiego z 1629 r., dokument z 1648 r.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN