autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
[Catalogus Grammaticorum Graudentinorum]Akc. nr 4697"Catalogus Grammaticorum Graudentinorum Ex Anno D. 1742 in Annum 1743".*2249

opis:
Łac. 1742-1743 rps 17 x 20 cm i mn. k. 44. opr.

uwagi I:
Wpis prowenienc.: „Donum Dla Biblioteki Gdańskiej PAN przekazuje ks. Dr Zygmunt Iwicki Zurych, w marcu 2004 roku”.

uwagi II:
Zawarto¶ć: Catalogus Infimistarum Graudentinorum ex Anno 1742 in Annum 1743, Catalogus Rhetorum Collegii Graudentini Soc. Jesu ex Anno 1742 in Annum 1743, Catalogus Poetarum Collegii Graudentini S. J. Ex Anno 1742. in Annum 1743, Catalogus Rhetorum. Anni 1739. In Annum 1740. In Collegio Graudentino Societatis Jesu, Cathalogus Grammaticorum Anni 1738, Cathalogus Porformistarum.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN