autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Gomulicki WiktorAkc. nr 4719Wiktor Gomulicki: "Pie¶ń o Gdańsku" Warszawa Nakładem Księgarni Teodora Paprockiego i S-ki 41. Nowy ¦wiat 41. 1900" - odpis maszynowy.Warszawa2269

opis:
Pol., po 1900 kopia masz. 19 x 28 cm k. 29 opr. płpłt.

uwagi I:
Przekazano z Nowej Ksi±żki z sygn. III 40414. Odpis podarowany Bibliotece w 1955 r.

uwagi II:
W zbiorach od 1955 r., pierwotnie w Gedanensiach jako dar TPNiS.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN