autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
["Postilla domowa..."]Akc. nr 4721„Postilla domowa to iest: Kazania na Ewangelie Niedzielne y przednieijsze Swięta, tak iako je święteij pamięci Doctor Marcin Luther przez cały Rok Niemieckim yęzykiem kazał, z napisanych ksiąg nieboszczyka Mistrza Georgiusa Rovera, które on na każdy Rok, tak iako je sam D. Marcin Luther kazał, pilnie spisał y wespołek zebrał , wiernie, nic nie odmieniaiąc, ani odeymuiąc, ani przidawaiąc, znowu sprawione y przez druk na iasność wydane. A z Niemieckiego ięzyka na Polski pilnie y wiernie też przełożone przez Hieronima Maleckiego Plebana Leckiego (ełckiego). Ale z nowu wypisane przez Macieia Janika Pisarza Kościlnego w Jakszynowie Olesseńskim. Anno 1688”.Ełk2271

opis:
Pol. 1688 rps 18 x 29,5 cm k. 772 skóra na desce, resztki klamer.

uwagi I:
Kupno 1950 r., stara sygn. Ms. 3103.

uwagi II:
Pozycja jako XVI wieczny druk tego autora notowana w bibliografii Estreichera w t. XXII.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN