autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
"Opowiedzenie w krótkim wywodzie Przyczyn i Wypadków, które spowodowały upadek Rzeczypospolitey Polskiey..."Akc. nr 4727"Opowiedzenie w krótkim wywodzie Przyczyn i Wypadków, które spowodowały upadek Rzeczypospolitey Polskiey... Pismo po¶więcone przez Dziadka swoim Wnukom..." *2277

opis:
Pol. po 1866 rps 13 x 18,5 cm k. 194 opr.

uwagi I:
[Z księgozbioru Chełmickich]. Stara sygn. Z. 108.

uwagi II:
Kompilacja dot. historii Polski. Informacja dla czytelnika: „Krótki Zbiór Historyi Polskiey wraz z iey spisem chronoligicznym [!] Ułożony przez F.S. Dmochowskiego, wydany w Warszawie 1866 r.”.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN