autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Nowak Zbigniew JanAkc. nr 4839Listy prof. dra hab. Bronisława Nadolskiego do Zbigniewa Nowaka z lat 1963-1981. Toruń2314

opis:
Pol. 1963-1981 rps, masz., druk 29,5 x 21 cm i mn. k. 7.

uwagi I:
Dar Zbigniewa Nowaka, 2006 r.

uwagi II:
Listy, karty pocztowe, życzenia ¶wi±teczne. List z pieczęci± Zespołowej Katedry Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN