autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
B±dkowski LechAkc. nr 4843Listy ks. Bernarda Sychty do Lecha B±dkowskiego.Pelplin2316

opis:
Pol. 1964-1978 rps 29,5 x 21 cm i mn. k. 31.

uwagi I:
Dar p. Sławiny Kosmulskiej, 2004 r.

uwagi II:
Listy dot. kwestii zagadnień językowych, języka kaszubskiego, publikacji L. B±dkowskiego. Listy ks. Sychty opublikowane w: „Listy ks. B. Sychty i prof. G. Labudy do Lecha B±dkowskiego” pod red. L. Pszczółkowskiej i W. Kiedrowskiego, Gdańsk 2006, s. 9-25.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN