autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
B±dkowski LechAkc. nr 4845Listy prof. dra hab. Gerarda Labudy do Lecha B±dkowskiego.Poznań2318

opis:
Pol. 1948-1980 rps, masz. 29,5 x 21 cm i mn. k. 19.

uwagi I:
Dar p. Sławiny Kosmulskiej, 2004 r.

uwagi II:
Listy nt. publikacji, literatury naukowej. Listy prof. Gerarda Labudy opublikowane w: „Listy ks. B. Sychty i prof. G. Labudy do Lecha B±dkowskiego” pod red. L. Pszczółkowskiej i W. Kiedrowskiego, Gdańsk 2006 s. 33-44.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN