autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
B±dkowski LechAkc. nr 4866Osiem listów Anny Łajming do Lecha B±dkowskeigo z lat 1971-1980.Słupsk2339

opis:
Pol. 1971-1980 rps 29,5 x 21 cm i mn. k. 11.

uwagi I:
Dar p. Sławiny Kosmulskiej, 2004 r.

uwagi II:
Podziękowania za opinie nt. prac literackich A. Łajming.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN