autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Cisłak JerzyAkc. nr 4880"Opowieść o kolei w Lęborku". Sopot 2005 Rok – opracowanie w autografie.Sopot2353

opis:
Pol. 2005 rps 29,5 x 21 cm k. 3 nlb, 34 lb.

uwagi I:
Dar J. Cisłaka 2006 r.

uwagi II:
Zawiera: opowieść, wykaz źródeł, spis ilustracji.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN