autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
[Odpisy z Liber Ordinationum] Akc. nr 4933Odpisy z Liber Ordinationum rozporządzeń Rady Miejskiej w Gdańsku z lat 1679-1732; wszystkie poświadczone przez sekretarza Rady J[ana] E[rnesta] Ferbera.*2404

opis:
Niem. XVIII w. rps 20,5 x 16,5 cm, 11 współopr. fascykułów k. 206 opr. XX w. płpł.

uwagi I:
Zasób PAN BG. Stara sygn. Ms 3009; Od 5732 8°.

uwagi II:
Rok nabycia „1937”. Ordynacje są numerowane ołówkiem na kartach w prawym górnym rogu, ale oprawione zostały nie w kolejności chronologicznej, ani numerów ołówkowych.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN