autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
["Geschichte Ehst-Liew-Lett und Churlands"]Akc. nr 4993"Geschichte Ehst-Liew-Lett und Churlands". Historia terytoriów Litwy, Łotwy, Estonii Kurlandii i Semigalii.*2434

opis:
Niem., łac. ok. 1680 rps 21 x 16 cm s. I-XII nlb, 448 lb, I-VI nlb, 1-404 lb. opr. jasny pergamin.

uwagi I:
Zasób PAN BG. Dawna sygn. Ms 3027.

uwagi II:
W literaturze obok pisarzy starożytnych wymieniane pozycje Cluvera, Schuetza, Hartknocha, Pontana, Sleidana itd. Na s. III u góry po prawej czarnym atramentem notatka własno¶ciowa: „TBeih? Beiss?”.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN