autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Jurewicz AleksanderAkc. nr 50865 listów Jazera Januszkiewicza (podpis imienia białoruski) i Marii Januszkiewicz z Rakowa na Białorusi do A. Jurewicza z lat 1986-1987.Raków, Białoru¶2526

opis:
Pol., białoruski 1986-1987 rps k. 5, 5 listów.

uwagi I:
Kupno od A. Jurewicza, XII 2007 r.

uwagi II:
Dotycz± zaginięcia przesyłki wysłanej przez Jurewicza, planów przyjazdu do Lidy, list matki Józefa (Jazer) z podziękowaniem za przysłane „Dziady”, stosunek polskich Białorusinów do Mickiewicza, pro¶ba o ksi±żki i zalecenie nauki jęz. białoruskiego dla Jurewicza, wzmianki na temat Zbigniewa Żakiewicza, plany przyjazdu do Polski.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN