autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Jurewicz AleksanderAkc. nr 50968 listów Krzysztofa Myszkowskiego z redakcji „Kwartalnika Artystycznego” z lat 2000-2007 do A. Jurewicza.Tyniec2536

opis:
Pol. 2000-2007 rps, druk k. 8, 8 listów.

uwagi I:
Kupno od Aleksandra Jurewicza, XII 2007 r.

uwagi II:
Listy dot. wypoczynku w Tyńcu, planów krakowskich zwi±zanych z Miłoszem, Szymborsk±, Błońskim itp., wizyta na grobie Turowiczów.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN