autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
[Specyfikacya Starostw Krolewszczyzn w Koronie]Akc. nr 5121„Specyfikacya wszystkich Starostw Krolewszczyzn w Koronie oraz z nich kwarty należącey podług Lustracyi Roku 1765 y poslednieyszych wypisana in Martio Roku 1768”.*2561

opis:
Pol. 1768 rps 23,5x19,5 cm k. 81 opr. tekt. z brązowym skórzanym grzbietem, współcz. uszkodzona.

uwagi I:
Zasób PAN BG, dawna sygn. Ms 3059.

uwagi II:
Zestawienie w tabelach wg województw: krakowskie, sandomierskie, kijowskie, ruskie, wołyńskie, podolskie, lubelskie, bełskie, podlaskie, poznańskie, kaliskie, sieradzkie, łęczyckie, brzeskie, inowrocławskie, płockie, mazowieckie, rawskie, chełmińskie, malborskie, pomorskie.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN