autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Nowak Zbigniew JanAkc. nr 5141"Słownik Biograficzny Pomorza Nadwi¶lańskiego". Wykaz haseł /Wersja druga poszerzona/.Gdańsk2581

opis:
Pol. 1982 ksero masz., rps, kopia masz. 29 x 19 cm i mn. k. I-II, 145 opr. płt.

uwagi I:
Dar prof. Z Nowaka, 2008 r.

uwagi II:
Zał±czona kopia masz. listu przewodniego prof. Stanisława Gierszewskiego do doc. dr. Hab. Zbigniewa Nowaka, dat. 7 VI 1982 r. W tek¶cie nieliczne dopiski i poprawki odręczne.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN