autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
[Giulio Carlo]Akc. nr 5149". Eine Tragödie in fünf Akten von Carlo Giulio". Rękopis libretta. *2589

opis:
Niem. XIX w. rps 30 x 23 cm k. 60 opr. skóra tłoczona ¶lepo i ze złoceniami; brzegi kart złocone.

uwagi I:
Proweniencja: Biblioteka Bismarcka w Warcinie, od 1945 Biblioteka Miejska w Gdańsku. Z zabezpieczenia, dawna sygn. Ms 3132.

uwagi II:
Na k. 1 i 2 stemple: „Bibliothek Varzin”.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN