autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
[Schelwig Gottlieb]Akc. nr 5150"[Praetorii] Athenae Gedanenses sive Commentarius..." Gottlieb Schelwig. Lipsiae 1713. *2590

opis:
Łac., niem. 1713 druk, rps 16 x 10 cm s. XXXIV, 348 opr. perg.

uwagi I:
Proweniencje: 1) Gotlieb Schelwig, 2) Verein für Herstellung und Ausschmückung der Marienburg 3) od 1951 r. Biblioteka Miejska (akc. 3709). Zasób, dawna sygn. Ms 3121.

uwagi II:
Na karcie tytułowej stempel: VEREIN FüR DIE HRSTELLUNG UND AUSSCHMüCKUNG DER MARIENBURG, stempel i odręczne „Bibl. No. 437” oraz odręczna notatka: „Ex dono Max. Rev. Autoris Gottl. Schelwig 1713” i obok „1808”.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN