autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
[Nixdorff Johann] Akc. nr 5151"Joh[annis] Nixdorff J[ure] C[onsultis] Gedan[ensis] Abfertigung Dr. Abraham Caloven". Danzig 1679.*2591

opis:
Niem. po 1679 rps 20 x 16 cm k. 34 opr.

uwagi I:
Zasób z międzywojnia[?] Dawna sygn. Z 139.

uwagi II:
Na wewn. str. okładki naklejka donacyjna: „Vermächtniss des Pfarrers Adolf Mundt [zm.] in Danzig d. 22. Juni 1900”.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN