autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
[Poświadczenie darowizny wydane przez Józefa I]Akc. nr 5154[Józef I, cesarz austro-węgierski, poświadcza darowiznę Heleny Polexin-Schmesskalin dla klasztoru franciszkanów w Głogowie na Górnym Śląsku 28 I 1707 r.]*2594

opis:
Niem., gotyk 1707 rps 33 x 30 cm k. 26 opr. perg. ze ślepym tłoczeniem bordiury, pośrodku odciśnięta plakietka z herbem króla Prus na górnej i dolnej okładzinie; ślady po wiązaniach pojedynczych na górze i dole oprawy i podwójnych na zewnętrznej. perg. z pieczęcią podwieszoną na sznurze, wosk czerwony, w drewnianej puszce, w której brak przykrycia.

uwagi I:
Zasób dawna sygnatura Ms 3138. W zbiorach co najmniej od 1945 r.

uwagi II:
Dokument wydany przez cesarza Józefa I, dot. poświadczenia darowizny Heleny Polexin-Schmesskalin dla klasztoru franciszkanów w Głogowie na Górnym Śląsku, z 1707 r.

Login:
Hasło:



copyright © BGPAN