autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
[Księga Bractwa Reinholda Dworu Artusa]Akc. nr 5156"Hevptbvch Der, Loflihen [!] S. Reinholts Bancke Anno 1580" - wykaz członków jednej z sześciu Ław w Dworze Artusa w Gdańsku, obejmujący lata 1481-1661; m.in. licznie wpisywana szlachta polska. Księga założona w 1580 roku, obejmuje wpisy wcześniejsze.Gdańsk2596

opis:
Niem. 1580-1661 papier, rps 31 x 20 cm k. 370 opr. sk.

uwagi I:
Zasób; dar 1950 r. Dawna sygnatura Ms 3112.

uwagi II:
Bractwo/Ława Reinholda Dworu Artusa. Protokoły zebrań, wykazy członków...wykazy zmarłych, wykazy ofiarodawców i zapomóg, plan sytuacyjny Ławy, nieruchomości, majątek Bractwa, księgi czynszowe, majątek (spis sreber), herby, rachunki, pokwitowania. Zawiera również wpisy gości.

Login:
Hasło:



copyright © BGPAN