autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5201Listy od Danuty Stiepanownej Fiedorowicz [ciotki ?] do A. Jurewicza z lat 1980-1990.Krupowo pow. grodzieński2633

opis:
Ros., pol. XX w. rps, druk 20 x 16,5 cm i mn. k. 33.

uwagi I:
Kupno od Aleksandra Jurewicza, IX 2009 r.

uwagi II:
Sprawy rodzinne, zdrowotne dot. innych członków rodziny Jurewicza zamieszkuj±cych Białoru¶.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN