autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
[Sosnkowski Kazimierz]Akc. nr 5277Archiwum [szczątki] gen. Kazimierza Sosnkowskiego i majora Jana Jawicza.*2695

opis:
Pol. XX w. ksero masz., rkp 21,5 x 16,5 cm 20 s. ksero masz. i 11 s. rękopisu (na odwrocie).

uwagi I:
Dar prof. dra hab. Mieczysława Nurka, III 2010 r.

uwagi II:
Jawicz Jan – notatki z początku września: sytuacja polityczna, działania wojenne. Notatki te sporządził Mieczysław Nurek w Londynie 1983 r. na kserokopii masz. z wersją Sosnkowskiego [?].

Login:
Hasło:copyright © BGPAN