autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5302Listy Henryka Worcella [własc. Tadeusza Kurtyki] do Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego z lat 1976 – 1981.Wrocław2721

opis:
Pol. XX w. rps 29,8 x 21 cm k. 4.

uwagi I:
Kupno od Zbigniewa Jankowskiego (i obecnej przy tym Teresy Ferenc), V 2010 r.

uwagi II:
Uwagi dot. lektury ksi±żek Zb. Jankowskiego, relacje z pobytu w Budapeszcie i Wiedniu, zainteresowanie filozofi± Kirkegaarda.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN