autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
[Milski Bernard, Milski Lutosław]Akc. nr 5329Bernard Milski, Lutosław Milski „Z kroniki rodziny Milskich Poznań, w lutym 1919 r. Spisał Bernard Milski Kontynuował syn Lutosław Milski”. Poznań2728

opis:
Pol. XX w. ksero masz. 30 x 21 cm k. 50.

uwagi I:
Dar prof. dra hab. Andrzeja Romanowa, VI 2010 r.

uwagi II:
Zawiera sylwetki Bernarda, Bronisławy Milskich i ich dzieci, drugiej zony Bernarda Tekli i ich dzieci, opowieść Bernarda o ojcu Wincentym Milskim, udział ojca i stryja w Wiośnie Ludów w 1848 r., Powstanie 1863 r., s. 11-50 kronika prowadzona przez syna Lutosława, opis działalności ojca w Gdańsku - założenie "Gazety Gdańskiej" i dzieje wydawnictwa w Gdańsku, dalsze losy Zakładów Graficznych, okres II wojny św. Bernard Zygmunt Milski (1856-1926).

Login:
Hasło:copyright © BGPAN