autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5438Jeden list Jerzego Surdykowskiego z 9. II. 1977 r.Kraków2774

opis:
Pol. XX w. masz., autograf 29,5 x 21 cm k. 1.

uwagi I:
Kupno od Zbigniewa Jankowskiego i Teresy Ferenc, XI 2010 r.

uwagi II:
List dotyczy spraw wydawniczych i literackich.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN