autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Rafael o. z Lublina (wzgl. z Lubartowa)Akc. nr 25 Kazania polskie ojca Rafaela, kapucyna z Lublina względnie z Lubartowa z lat 1763-1765.Lublin?28

opis:
Pol., łac. 1763-1765 1 brulion w ceracie. K. 148

uwagi I:
Kupno: Andrzej Dzięgielewski, 1958 r.; Bibl. Gd. dawna sygn. Ms 3130

uwagi II:
Lubartów?

Login:
Hasło:copyright © BGPAN