autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Lifsches LeonAkc. nr 5740Dokumenty różne Leona Lifschesa.*2805

opis:
Pol. XX w. druk, rps, kserokopie, wydruki komp. 29,5 x 21 cm i mn. k. 205.

uwagi I:
Kupno od Leona Lifschesa, X 2011 r.

uwagi II:
Materiały różne: kserokopia dowodu, wykazy nazwisk i notatki różne, list z The American Joint Distribution Committee, opracowanie fotograficzne A. Jasińskiego dot. Bielska-Białej.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN