autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Lifsches LeonAkc. nr 5743Dawid Walter: "Komitet Okręgowy Komunistycznej Partii Polski ¦l±ska Cieszyńskiego w latach 1918-1938, Warszawa 1975". Praca magisterska napisana pod kierunkiem ppłka doc. dra Leona Ziaji w Wojskowej Akademii Politycznej im. F. Dzierżyńskiego.Warszawa2808

opis:
Pol. XX w. kopia masz., druk, rps, mapki i wykresy 29 x 20 cm i mn. k. 17, 293.

uwagi I:
Kupno od Leona Lifschesa, X 2011 r.

uwagi II:
List D. Waltera do L. Lifschesa, pełen egzemplarz pracy magisterskiej z odręczn± dedykacj± dla L. Lifschesa.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN