autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Lifsches LeonAkc. nr 5744Referaty na sesję naukowo-historyczn± ZBOWiD w Bielsku-Białej, 1976 r.*2809

opis:
Pol. XX w. masz., kopia masz. 29 x 21 cm k. 142.

uwagi I:
Kupno od Leona Lifschesa, X 2011 r.

uwagi II:
Referaty na sesję dot. ruchu oporu w czasie wojny 1939-1945 na ziemiach Bielska-Białej, utrwalania władzy ludowej po wojnie na tych ziemiach; autorzy referatów: J. Kantyka, J. Przewłocki, A. Szefer.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN