autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Domańska HannaAkc. nr 5745Papiery osobiste Hanny Domańskiej.*2810

opis:
Pol., ros., ang., węg. XX w rkp, druk, ksero 29,5 x 21 cm i mn. k. 113.

uwagi I:
Kupno od Leona Lifschesa, X 2011 r.

uwagi II:
Zawiera: Pamiętnik szkolny z wpisami z lat 1943-1948 z Milanówka, Polskiej Wsi, Rosochy i Gdyni; „School copybook for Hanna Domańska” – wypisy z literatury polskiej i rosyjskiej, wypisy z Lermontowa po polsku i rosyjsku, Puszkina, Tetmajera, Tuwima, Staffa, Brzechwy, Ejsmonda, Mickiewicza, Dunajewskiego, Belmonta, Majakowskiego w tłum. Przybosia, Michałkowa w tłum. Woroszylskiego, Kerna, Ostromęckiego, Krasickiego, Bachnowa i Kostrzyckiego w tłum. Nawrockiej; 4 legitymacje organizacyjne Hanny Domańskiej: ZMP, ZZPK, SHS, ZZPKiS; dyplom za udział w gdyńskim konkursie fotograficznym; dyplom od Ambasady Izraela.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN