autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5997Aleksander Jurewicz - notatki w kalendarzach z lat 1998-2002 dotyczące spraw wydawniczych, spotkań literackich, spraw rodzinnych, zdrowotnych itp. Polska2891

opis:
Pol., XX/XXI w., rps, druk, 6 szt., k. 80, 64, 82, 33, 55, 65.

uwagi I:
Zakup od Aleksandra Jurewicza, 2012 r.

uwagi II:
Notatki dot. spraw zawodowych, wydawniczych, terminów urlopów, kontaktów z twórcami, korespondencji.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN