autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6056Materiały zwi±zane z wyjazdem A. Jurewicza do Paryża w 1996 roku. *2950

opis:
Pol., franc., XX w., druk, rps, ksero, formaty różne, k. 31.

uwagi I:
Zakup od Aleksandra Jurewicza, 2012 r.

uwagi II:
Druki ulotne z wyjazdu A. Jurewicza z córk± Justyn± do Paryża w lipcu 1996 roku.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN