autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6081Materiały dotycz±ce Stanisława Hebanowskiego. Gdańsk2965

opis:
Pol., XX w., druk, rps, 40,5 x 27 cm i mniej, k. 10.

uwagi I:
Zakup od Aleksandra Jurewicza, 2012 r.

uwagi II:
Zawiera wycinki prasowe, w tym tekst Jurewicza, dot. osoby St. Hebanowskiego.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN