autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Pelczar MarianAkc. nr 6109Korespondencja Mariana Pelczara ze Stefanem Fabiszewskim i inne listy dotyczące Westerplatte z lat 1959-1963. *Gdańsk2986

opis:
Pol., 1959-1963 r., kopia masz., rps, druk, 29 x 21 cm i mniej, k. 118.

uwagi I:
Dar dr Marii Pelczar.

uwagi II:
Ze spuścizny Mariana Pelczara (1905-1983), dyrektora Biblioteki Gdańskiej PAN. Stefan Fabiszewski (1896-1974), obrońca Westerplatte. Zawiera listy St. Fabiszewskiego do M. Gawlickiego; listy J. Siłakowskiego; listy Fabiszewskiego do Zarządu GTN; list I. Zarębskiego; list J. Skowrońskiej-Feldmanowej; kopię artykułów St. Fabiszewskiego. *Listy nadsyłane z Las Palmas, Londynu, Santa Cruz de Tenerife, Gdańska.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN