autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Łuczyński Edward Akc. nr 6113Autografy na widokówce i karcie pocztowej złożone przez plutonowego Edwarda Łuczyńskiego.*2990

opis:
Pol., XX w., rps, druk, 10,5 x 14,5 cm, k. 2.

uwagi I:
Kupno na aukcji internetowej "Lamus", 2013 r.

uwagi II:
Edward Łuczyński (1913-1971) - plutonowy zawodowy z 4 Pułku Piechoty Legionów w Kielcach, potem dowódca Wartowni nr 6 na Westerplatte.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN