autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Acta Cap[itu]laria per Mauritium Episcopum confirmata Anno 1537 Akc. nr 6177Acta capitularia zawierające transumpty postanowień i dokumentów Kapituły Warmińskiej z lat 1345-1497 z "Liber memorialis actorum venerabilium dominorum Praepositi, Decani, Cantoris ecclesiae Warmiensis". Transumpty sporządzono na polecenie biskupa warmińskiego Maurycego Ferbera, potwierdzone przez niego 2 IV 1537 r. w Lidzbarku Warmińskim. Na polecenie biskupa podpisał je Mikołaj Human. *2991

opis:
Łac., niem., perg., 1537 r., 23 x 19 cm, s. 50, opr. perg.

uwagi I:
Proweniencja: Frombork - Archiwum Kapituły Warmińskiej. Z zasobu PAN BG, dawna sygn. Ms 3292.

uwagi II:
Pismo trzech rąk, w tym kanclerza Mikołaja Humana.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN