autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7522Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Oddziału Gdańskiego ZLP za lata 1948-1988. [brak za lata 1977, 1981-1983].Gdańsk3022

opis:
Pol. 1948-1989 [!]. Kopie masz., masz., rps. 30 x 21 cm oraz mniej i więcej. K. 104.

uwagi I:
Dar Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 2016

uwagi II:
Archiwistyka-literacio-Polska-20 w.; Gdańsk-literaci-20 w.; Związek Literatów Polskich. Oddział Gdański. Zarząd - dokumentacja

Login:
Hasło:copyright © BGPAN