autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7524Sprawozdania Oddziału Gdańskiego ZLP za lata 1946-1971 oraz biuletyny, referaty, szkice, projekty i wypowiedzi członków Oddziału za lata 1949-1987. [brak sprawozdań za lata 1948, 1950, 1951, 1954-1958. 1966-1968].Gdańsk3024

opis:
Pol. 1946-1987. Masz., kopie masz., rps. 30 x 21 cm i mniej. K. 122.

uwagi I:
Dar Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 2016

uwagi II:
Archiwistyka-literaci-Posla-20 w.; Gdańsk-literaci-20 w.; Literaci-organizacje-Polska-20 w.; Związek Literatów Polskich. Oddział Gdański -sprawozdawczość

Login:
Hasło:copyright © BGPAN