autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7525Protokoły zebrań ogólnych (informacyjnych, plenarnych, przedwyborczych) Oddziału Gdańskiego ZLP za lata 1947-1979. [brak za lata 1958-1960, 1962, 1968-1970, 1977].Gdańsk3025

opis:
Pol. 1947-1979. Kopie masz., masz., rps, druk. 30 x 21 cm i mniej. K. 243.

uwagi I:
Dar Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 2016

uwagi II:
Archiwistyka-literaci-Polska-20 w.; Gdańsk-literaci-20 w.; Grudzień 1970 r. w Gdańsku; Koło Młodych przy Oddzia;le Gdańskim ZLP - sprawozdawczość; Literaci-organizacje-Polska-@0 w.; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Komitet Wojewódzki w Gdańsku; Wojewódzka Rada Narodowa w Gdańsku. Wydział Kultury; Wydawnictwo Morskie. Gdańsk; Związek Literatów Polskich. Oddział Gdański - dokumentacja; Związek Literatów Polskich a List 34 (protokół z 1964 r.)

Login:
Hasło:copyright © BGPAN