autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7531Materiały dot. współpracy Oddziału Gdańskiego ZLP z róznymi instytucjami i organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi w latach 1948-1987.Gdańsk3031

opis:
Pol. 1948-1987. Masz., kopie masz., rps, druk. 30 x 21 cm oraz mniej i więcej. K. 277.

uwagi I:
Dar Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 2016

uwagi II:
Archiwistyka-literaci-Polska-20 w.; Centralna Rada Związków Zawodowych. Warszawa; Dom Książki. Przedsiębiorstwo Państwowe. Gdańsk; Gdańsk-literaci-20 w.; Gdańsk-organizacje-20 w.; Gdańsk a Leningrad; Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki; Komitet ds. Radia i Telewizji; Leningrad-literaci-20 w.; Towarzystwo Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Sekcja Conradowska; Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie; Związek Literatów Polskich. Oddział Gdański - dokumentacja; Związek Pisarzy ZSRR. Oddział Leningradzki - korespondencja

Login:
Hasło:copyright © BGPAN