autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7532Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Oisma przychodzące za rok 1948/1949.[brak pism za okres styczeń-październik, grudzień 1948].Polska3032

opis:
Pol. 1948-1949. 29,5 x 21 cm i mniej. Sztuk 215. K. 247.

uwagi I:
Dar Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 2016

uwagi II:
Bractwo Literackie w Gdańsku Wrzeszczu-korespondencja-20 w.; Gdańsk-literaci-20 w.; Księgarnia i Wydawnictwo Fregata w Sopocie-korespondencja (1949 r.); Listy-Polska-20 w.; Zjazd Delegatów ZLP (III, Szczecin 1949 r.); Związek Literatów Polskich - zjazdy; Związek Literatów Polskich. Oddział Gdański - korespondencja; Związek Literatów Polskich. Zarząd Główny w Warszawie - korespondencja

Login:
Hasło:copyright © BGPAN