autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7556Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1964.Polska3068

opis:
Pol. 1964. 30 x 21 cm i mniej. Sztuk 383 + koperta. K. 426.

uwagi I:
Dar Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 2016

uwagi II:
Fleszarowa-Muskat Stanisława (1919-1989) - recepcja; Gdańsk-literaci-20 w.; Hyra Wacław ( dziennikarz, I poł. 20 w.); Krytyka literacka - korespondencja - 20 w.; List 34 (1964 r.); Listy - Polska - 20 w.; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Komitet Wojewódzki w Gdańsku - korespondencja; Związek Literatów Polskich. Oddział Gdański -dokumentacja/ korespondencja; Związek Literatów Polskich. Zarząd Główny w Warszawie - korespondencja

Login:
Hasło:copyright © BGPAN