autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7562Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1967.Polska3074

opis:
Pol. 1967. 30 x 21 cm i mniej. Sztuk 265 + koperta. K. 290.

uwagi I:
Dar Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 2016

uwagi II:
Gdańsk-literaci-20 w.; Gdańskie Spotkania Literackie zob. Spotkania Literackie Polsko-Skandynawskie; Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki - korespondencja; Spotkania Literackie Polsko-Skandynawskie (II, Gdańsk 1967 r.) - dokumentacja; Zjazd Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych (X, Szczecin 1967 r.) - korespondencja; Koszalin - literaci - 20 w.; Księgarnia Libella w Paryżu; Paryż - kultura polska - 20 w.; Surdykowski Jerzy (ur. 1939) - korespondencja; Szczecin - literaci - 20 w.; Zjazd Delegatów ZLP (XVI, Koszalin 1967 r.) - korespondencja;Związek Literatów Polskich - zjazdy; Związek Literatów Polskich. Oddział Gdański - dokumentacja/korespondencja; Związek Literatów Polskich. Zarząd Główny w Warszawie - korespondencja.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN