autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7564Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1968.Polska3076

opis:
Pol. 1968. 29,5 x 21 cm oraz mniej i więcej. Sztuk 246 + koperta. K. 269.

uwagi I:
Dar Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 2016

uwagi II:
Gdańsk-literaci-20 w.; Gdańskie Spotkania Literackie zob. Spotkania Literackie Polsko-Skandynawskie; Literatura polska- konkursy - 20 w.; Marzec 1968 r. w Gdańsku (rezolucja Zarządu Oddziału Gdańskiego ZLP i POP PZPR); Podstawowa Organizacja Paartyjna PZPR przy Oddziale Gdańskim ZLP - korespondencja; Spotkania Literackie Polsko-Skandynawskie (II, Gdańsk 1968 r.) -dokumentacja; Zjazd Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych (XII, Gdańsk 1969 r.) - korespondencja; Związek Literatów Polskich - zjazdy; Związek Literatów Polskich. Oddział Gdański - korespondencja; Związek Literatów Polskich. Zarząd Główny w Warszawie - korespondencja.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN