autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7574Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1973.Polska3088

opis:
Pol. 1973. 29,5 x 21 cm oraz mniej i więcej. Sztuk 184. K. 186.

uwagi I:
Dar Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 2016

uwagi II:
Borchardt Karol Olgierd (1905-1986) - biografia; Gdańsk-literaci-20 w.; Koło Młodych przy Oddziale Gdańskim ZLP; Listy - Polska - 20 w.; Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Oddział Gdański - korespondencja;Stryjewski Mieczysław (1918-1984) - korespondencja; Związek Literatów Polskich. Oddział Gdański - korespondencja; Związek Literatów Polskich. Zarząd Główny w Warszawie - korespondencja.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN