autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
[Biliński Bronisław]Akc. nr 6224Listy do Bronisława Bilińskiego. Lwów, Warszawa3090

opis:
Pol., XX w., rps, druk, 22 x 14,5 cm i mniej, k. 3.

uwagi I:
Zasób PAN BG, przekazano z Pracowni DŻS, 2014 r.

uwagi II:
Nadawcy listów: Franciszek Smolka, Władysław Strzelecki, Zdzisław Zmigryder-Konopka; korespondencja z maja i czerwca 1937 r. dot. recenzji rozprawy naukowej Zmigrydera.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN